Other Official Contacts

Untitled Document

S.No. Name of Officer Designation Telephone Number      
Office Residence Mobile      
14 Shri Mahesh Panwar Secy, Song and Drama 2544090   9784559937      
15 Shri Navel Kishore Gupta D.D. Local Bodies 2651461   8233788090      
16 Shri Govind Singh Charan Registrar JNVU 2649733   9414478006      
17 Shri S.L. Sharma Registrar NLU 2577530   9828146711      
18 Shri Aslam Mehar Registrar Agriculture UNI 2771813   9414341397      
19 Smt Veena Lahoti Registrar Ayurvedic UNI 5153702   9829500894      
20 Shri S.S. Rajpurohit Registrar Police UNI 3062000   9829062639      
21 Smt Nirmla Meena Dir RORI 2430244 2670788 9829500894      
22 Shri Arjun singh R.T.O. 2544191 3637462 9461391001      
23 Smt Suman Bhati ARTO     982251753      
24 Shri Bhagirat Ram Vishnoi Secy. DISCOM 2748970 2623500 9413359008      
25 Shri Farsa Ram Vishnoi Dy Dir ICDS 2650370   9983398417      
26 Shri Shamim Mohd. Khan DMWO 2751204   9414913736      
27 Shri Fakhrudin LBO 2633542   9413938555      
28 Shri Mahendra Kumar Asst. Commr. Devestan 2650361 2636603 9829253541      
29 Shri Gopal Krishanan Dy. Dir Avas Vikas 2636944   8764416058      
30 Shri Rakesh Mittal Defence Estate Officer 2511366   8559930251      
31 Shri Rajesh Vyas Addl. Chief Engineer RHB     9982669486      
32 Shri Raghuram Jairaman Dir. NIFT 2640067 2640066 9983616962      
33 Shri N.L Vora Joint Dir. NIFT     9186664666      
34 Shri Rajesh Vyas Avas Vikas Sansthan (NIFT)     9982609486      
35 Shri Ashok Choudhary Dir. FDDI 2577690   9166216228      
36 Shri Sanjiv Mishra Dir. AIIMS 2740535   9919140407      
37 Shri Manish Srivastava Admin Officer AIIMS 2740537   8003997000      
38 Shri M.K Sharma ERCON     8003295151      
39 Shri Harish Mathur CEO RIDCOR     9829087168      
40 Shri Rajeev Mathur Head Incharge RIDCOR     9414196619      
41 Shri Ajay Vardhan Acharya Zonal Dir. IGNOU 2012987   9887008922      
42 Shri Gyan Sharma Dir. CAIRN INDIA training centre Karwar     8696666135      
43 Shri Ghanshyam Ojha Mayor NNJ 2651462 2651463

9829022896

9660103927

     
44 Shri Poona Ram Choudhary Zila Pramukh 2650707   9414472085      
45 Shri Prasad Singhal PS to MD Shri Rajeev J Lakhara, IRS FDDI 3260491 2763490