Jodhpur Development Authority

S.NO. NAME DESIGNATION OFFICE NAME Office Telephone No Mobile No. E-Mail
1 Sh.B.L. Kothari Chairman Jodhpur Development Authority   9214025770  
2 Mr. Gaurav Agrawal
Commissioner Jodhpur Development Authority 0291-2612086 7568597500 commjda-jod-rj@nic.in
3 Sh. Om Prakash Bunkar
Secretary Jodhpur Development Authority 0291-2656356 9414254639 secjda-jod-rj@nic.in
4 Mr. Om Prakash Vishnoi I Deputy Commissioner Jodhpur Development Authority   9799409229 jdajodhpur@yahoo.com
5 Sh. Shrawan Singh Deputy Commissioner Jodhpur Development Authority   8094515049 jdajodhpur@yahoo.com